Domenę odkupiła firma Hava Serwis Sp. z o.o. w sprawie serwisu i zakupu części zapraszamy
na www.havaserwis.pl